telefoon 078 67 47 058

Strategie bepalen

"Wie zijn we? Wat doen we? Voor wie doen we dat? En hoe pakken wat dat aan?

Vragen die voor iedere organisatie van levensbelang zijn.

Die vragen worden bij voorkeur beantwoord vanuit de markt, met uw doelgroep, uw huidige en potentiële klanten, als vertrekpunt. Maar de markt is grillig; behoeften verschijnen, veranderen en verdwijnen. Om er zeker van te zijn dat u vanuit de juiste uitgangspunten vertrekt, het juiste doel voor ogen hebt en op de goede weg bent, is het noodzakelijk om regelmatig een marktanalyse uit te voeren en de resultaten hiervan te toetsen aan de visie, missie en doelstellingen van uw organisatie.

Uw praktijk en uw doelstellingen vormen voor ons altijd het vertrekpunt. Want onze oplossingen moeten gewoon werken. Daarom ook onze naam: ‘Doeltreffend’.

Wilt u meer weten? Mail of bel ons.