telefoon 078 67 47 058

Scriptiebegeleiding

Voor u, als schrijver van een scriptie of (eind)opdracht, is het prettig wanneer iemand met verstand van zaken met u meekijkt.

Wij kunnen met u meelezen om te beoordelen of uw uitwerking aan de examencriteria voldoet, of uw uitwerking voldoende afgekaderd is en voldoende diepgang heeft en of de uitwerking taalkundig in orde is.

En wij leveren duidelijke en concrete feedback.

Het valt vaak niet mee om een goede scriptie of (eind)opdracht te schrijven, zeker als de begeleiding vanuit het opleidingsinstituut daarbij minimaal is of wanneer geen begeleiding geboden wordt.

Wij hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van studenten in diverse studierichtingen.

Meer informatie over onze begeleiding treft u aan op de pagina's vermeld in het blauwe kader rechts.

Wilt u een maatwerk voorstel? Mail ons dan de volgende informatie:

  • Welke studie het betreft en welk onderwerp/onderdeel in die studie.
  • In welke periode de begeleiding moet gaan plaatsvinden.
  • De exameneisen/criteria.
  • Of u via e-mail of via telefoon een reactie wilt ontvangen.
  • Welke informatie u wilt ontvangen.

Let op: wij leveren begeleiding, we schrijven uw scriptie (of delen daarvan) niet voor u!