telefoon 078 67 47 058

Op 27 februari 2016 is Johan van Kooten overleden aan de gevolgen van nierkanker.
Hiermee is de kennis en ervaring in Doeltreffend met marketing & sales grotendeels weggevallen.

 

Johan van Kooten had ruim 40 jaren ervaring in diverse (management) functies bij verschillende soorten organisaties. Hij heeft bestuursfuncties vervuld, is de marketingspecialist van Doeltreffend, adviseur-trainer-docent, ontwikkelaar van lesmateriaal/examens en auteur van artikelen en boeken over marketing, management en kwaliteit.

Hij is 13 jaar werkzaam geweest als product- en marketingmanager. Eerst bij PTT/KPN en later bij een commerciële ICT-organisatie waar hij een aantal jaren manager van de marketingafdeling is geweest.

Hij verzorgde sinds 1990 opleidingen voor commerciële opleidingsinstituten en Hbo-instellingen. In eerste instantie deed hij dit naast een baan in loondienst.

Vanwege het grote succes deed hij dit sinds 1999 als zelfstandig ondernemer. Hij verzorgde opleidingen op het gebied van marketing en sales maar daarnaast ook op het gebied van organisatiekunde, procesmanagement, logistiek en kwaliteitsmanagement.

Hij heeft in het verleden Nima C (Hbo-niveau) behaald en was in 2014-2015 bezig met een Master in Marketing Management.

Anneke van Buuren heeft ruim 30 jaren ervaring in diverse (management) functies bij verschillende soorten organisaties. Zij heeft bestuursfuncties vervuld, is de financieel specialist van Doeltreffend, adviseur-trainer-coach, ontwikkelaar van lesmateriaal/rollenspellen en auteur van diverse artikelen  over (time- en stress) management.

Na haar Hbo-studie Bedrijfskundige Informatica is zij 12 jaar werkzaam geweest in ‘de automatisering’, eerst als programmeur maar al snel als adviseur en projectleider. De projecten werden steeds groter, zij kreeg steeds meer te maken met projectmanagement, planning en aansturing.

In die periode kreeg ze vaak te maken met mensen in veranderingsprocessen en is zich daardoor steeds meer gaan interesseren voor wat mensen beweegt (of juist wat hen blokkeert). Sinds 2002 verzorgt zij daarom coaching en training op het gebied van persoonlijke effectiviteit.

Daarnaast is zij sinds 2002 docent aan een commercieel opleidingsinstituut en verzorgt daar diverse onderdelen in Mbo- en Hbo-opleidingen op het gebied van ICT en persoonlijke effectiviteit. In 2008 zijn daaraan onderdelen van de opleidingen psychologie en coaching toegevoegd.

Zij is Bachelor in Science en heeft in 2014-2015 de studie Master in Coaching doorlopen.