telefoon 078 67 47 058

Coaching

Coaching wordt ingezet als er een probleem is waarvan wel bekend is wie (welke medewerker) het betreft maar waarbij 'wat' en 'hoe' niet (voldoende) bekend zijn.

Tijdens een coachingstraject gaat de coach een open dialoog aan met de betrokkene en gaan zij gezamenlijk op zoek naar het te bereiken resultaat en de daarbij passende methoden en technieken.

In tegenstelling tot een training, vormt een coachingstraject zich al doende en pratende. Bij elke stap wordt, op basis van de resultaten van de voorgaande stap, het traject nader ingevuld.  Een coach heeft hierbij een aantal methoden en technieken en een flinke dosis mensenkennis tot z'n beschikking. Na een intakegesprek met opdrachtgever én betrokkene wordt een indicatie gegeven van lengte, duur en inhoud van het traject.

Dit intakegesprek is niet kosteloos, omdat het gesprek en het uitwerken van een maatwerkvoorstel veel tijd kosten. Het voorstel dat op basis van het intakegesprek wordt opgesteld, is uiteraard vrijblijvend. Wilt u meer weten? Bel ons voor meer informatie.